Sociaal Team

De toegang tot de zorg blijft in Sint-Oedenrode voor het grootste deel gelijk aan de toegang zoals deze nu is. U kunt gewoon bij uw vertrouwde adressen terecht wanneer u zorg of ondersteuning nodig heeft. Op veel van die plekken werkt ook een medewerker van het Sociaal Team. Blijkt de vraag die u stelt complex te zijn en zijn er bijvoorbeeld meerdere hulpverleners of verschillende instanties nodig, dan kan uw vraag doorgeleid worden naar het Sociaal Team Rooi. Dat gebeurt alleen als u daar zelf toestemming voor heeft gegeven. 

 

Het Sociaal Team Rooi bestaat uit professionals van allerlei instellingen die nu ook al werkzaam zijn in Rooi. Het kent de volgende functies: maatschappelijk werker voor volwassenen en voor jeugd (Lumensgroep), opbouwwerker (Welzijn de Meierij), cliëntondersteuner (MEE), Jeugdgezondheid (GGD), consulenten zorg (Wmo) en werk en inkomen (WWB) en een coördinator (gemeente Sint-Oedenrode). Het sociaal team komt in actie als er sprake is van complexe zaken. U kunt hen dus niet zelf bellen.